Vi är Equmenia Sala

Equmenia Sala består av ett helt gäng med sköna människor som umgås tillsammans i många olika intressegrupper. Vi som hänger här gillar bland annat scouting, brädspel, andakter, fika och mycket mer!

Equmenia är namnet på det som tidigare var SMU, i Sala är vi Sala Missionskyrkas ungdomsarbete och vi vilar tryggt på vetskapen om att Jesus är bäst!

Alla Salas Equmenianer väntar ivrigt på att också du ska följa med oss på vad vi nu planerar, och vad det är kan du se här till höger.

Gå gärna med i gruppen för equmeniahäng på Facebook, där hittar du mycket information: Equmeniahäng

Välkommen, och ha det gott!

Händer här