Scouterna börjar höstterminen 19 september 18:00 på Sofielund

Onsdag 19 september startar vi höstterminen på Sofielund, Mellandammen.

Nya och gamla scouter är välkomna. Kläder efter väder.

10 september, 2018