Extra Föreningsstämma Equmenia Sala Missionskyrka onsdag 10 april 19:30

Alla medlemmar är välkomna till Equmenia Sala Missionkyrkas extra föreningsstämma 10 april 2019 19:30

SMU-Gården, N:a Esplanaden 12 Sala.

Ekonomisk redovisning samt ansvarsfrihet står på dagordning, från årsmötet.

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

14 januari, 2019