Årsmöte Equmenia Sala Missionskyrka

Alla medlemmar är välkomna till Equmenia Sala Missionkyrkas årsmöte

17 mars 2019 13:00 (Efter Gudstjänsten)

SMU-Gården, N:a Esplanaden 12 Sala.

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

14 januari, 2019