Scout Vårterminen 2018

I SMU-gården, N:a Esplanaden 12 Sala om inte annat anges. Programmet är under uppdatering.

Januari
24 Start av terminen
31 Fångarna i kyrkan

Februari
7 Ute, samling SMU-gården. Kläder efter växer.
12 12:30 Årsmöte i SMU-gården
14
21
28 sportlov
Mars
7
14
21
25 Scoutinvigning
28
April
4 Påsklov
11
18
25
30 Valborg
Maj
2
9
16
23
30 Avslutning