Scout

Spårare och Upptäckare 6-12 år, Äventyrare och Utmanare 13-18 år

Vad vi gör i scouterna

Vi är mycket ute i naturen och försöker hitta aktiviteter som passar för varje säsong. Scouting handlar också mycket om att tillsammans som grupp utvecklas.

Vi träffas på onsdagar kl 18.00-19.30

Höstterminen 2018 startar den 19 september 18:00 på Sofielund, Mellandammen.

Nya och gamla scouter välkomna.

Program Hösten 2018

Registrera kontaktuppgifter och uppgifter för närvarohantering

 

Frågor Annika & Håkan Kärnsund 0224-19759 eller scout@equmeniasala.se