Föreningsinformation

Equmenia Sala Missionskyrka föreningsinformation

 

Ungdomsrådet – Styrelsen  vald 2020-03-15 ur@equmeniasala.se
Sofia Osbeck ordförande
Emil Fröjdhammar kassör
Annika Kärnsund vice ordförande
Gudrun Tholén ledamot
Elsa Kärnsund ledamot
Birgit Näslund ledamot
Josua Kärnsund ledamot

Hanna Bouvin suppleant
Lovisa Bouvin suppleant

BG 5632-8818
Swish 1236719660

Stadgar

Mall för medlemsregistrering     Repet – För närvaroregistrering