Föreningsinformation

Equmenia Sala Missionskyrka föreningsinformation

Ungdomsledare Anna-Carin Lundén anna.carin.lunden@salamission.se 070-456 26 60

Ungdomsrådet – Styrelsen   ur@equmeniasala.se
Sofia Osbeck ordförande
David Stenman kassör
Emil Fröjdhammar ledamot
Annika Kärnsund ledamot
Christoffer Norling ledamot
Birgit Näslund ledamot
Elsa Kärnsund ledamot

Hanna Bouvin suppleant

BG 5632-8818
Swish 1236719660

Stadgar

Mall för medlemsregistrering     Repet – För närvaroregistrering