Föreningsinformation

Equmenia Sala Missionskyrka föreningsinformation

 

Ungdomsrådet – Styrelsen   ur@equmeniasala.se
Sofia Osbeck ordförande
Emil Fröjdhammar kassör
Annika Kärnsund vice ordförande
Gudrun Stenman ledamot
Elsa Kärnsund ledamot

Hanna Bouvin suppleant

BG 5632-8818
Swish 1236719660

Stadgar

Mall för medlemsregistrering     Repet – För närvaroregistrering