Föreningsinformation

Equmenia Sala Missionskyrka föreningsinformation

 

Ungdomsrådet – Styrelsen  vald 2021-03-10 ur@equmeniasala.se
Sofia Osbeck ordförande
Håkan Kärnsund kassör
Emil Fröjdhammar vice ordförande
Gudrun Tholén ledamot
Elsa Kärnsund ledamot
Birgit Näslund ledamot
Lovisa Bouvin ledamot

Hanna Bouvin suppleant

BG 5632-8818
Swish 1236719660

Stadgar

Mall för medlemsregistrering     Repet – För närvaroregistrering