Välkommen

till Equmenia Sala en gemenskap för alla unga

Equmenia i Sala vill möta barn och unga vuxna med respekt och presentera Jesus och hans kärlek i vårt arbete.

Equmenia Sala är Sala Missionskyrkas ungdomsarbete och vi hittar olika former att ha kul och trivas samtidigt som vi tillsammans försöker förstå och utforska den kristna tron tillsammans med varandra och Gud.

Välkommen att bli en del av vår gemenskap!

Equmeniakyrkan nationellt