Scouterna har börjat vårterminen

Nu har scouterna börjat vårterminen.

Vi har skapat en ny patrull, Bävrarna, för åldern 8-10 år. Patrullerna Tofsarna och Bävrarna kommer att ha gemensamt program. Patrullerna Björnarna och Kalkonerna kommer ibland ha gemensamt program med Tofsarna och Björnarna. Patrullen Kalkonerna ansvarar till större delen själva för sitt program.

Scoutprogam