Extra föreningsstämma för Equmenia Sala

Fredag 27 oktober 18:00 i SMU-Gården

Val av valberedning samt kompletterande ledarval