Kontakt

Välkommen till oss!

Equmenia Sala
Sala Missionskyrka
N:a Esplanaden 12
733 30 Sala

E-post till styrelsen – Ungdomsrådet: ur@equmeniasala.se

BG 5632-8818
Swish 123 671 9660

UR -Ungdområd valt på årsmöte 2021-03-10

Sofia Osbeck

Ordförande

ur@equmeniasala.se

Håkan Kärnsund

Kassör

ur@equmeniasala.se

Emil Fröjdahammar

Vice ordförande

ur@equmeniasala.se

Gudrun Tholén

Ledamot

Annika Kärnsund

Ledamot

Birgit Näslund

Ledamot

Lovisa Bouvin

Ledamot

Hanna Bouvin

Ersättare