Person som läser bibeln

Om Equmenia Sala

Equmenia Sala är Sala Missionskyrkas arbete bland barn, ungdomar och unga vuxna och vi hittar olika former att ha kul och trivas samtidigt som vi tillsammans försöker förstå och utforska den kristna tron tillsammans med varandra och Gud.

Välkommen att bli en del av vår gemenskap!

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.

Sala Missionskyrka

Equmenia Sala är Sala Missionsförsamlings arbete bland barn och ungdomar.